Priser

 

Priser

Alla priser här nedan är exklusive moms

 

Timarvode 550 kr/timme för löpande bokföring och övrig konsultation.

Timarvode 750 kr/timme för löner, årsredovisning och bokslut.

 

Exempel på fasta priser

 

I alla fasta priser ingår inte rådgivning (förutom första introduktionsmötet som är gratis), sortering och arkivering.

 

Privatpersoner

 

Pris 1 500 kr per år

Detta ingår

Inkomst deklaration

 

Enskild firma, HB/KB mini

 

Pris 3 260 kr per år.

 

Villkor

Maximalt 40 verifikationer per år

Inga löner

Max 3 miljoner i årsomsättning

 

Detta ingår.

 

Löpande bokföring

Avstämning av bank

Rapportering av moms

Enkeltbokslut

Inkomstdeklaration

Inlämning av deklaration

 

 

Enskild firma, HB/KB medium

 

Pris 1 165 kr per mån eller 13 980 kr per år

 

Villkor

Maximalt 30 verifikat per månad

Maximalt 10 anställda

 

Detta ingår:

 

Löpande bokföring

Lönehantering

Framställan av kontrolluppgifter och insändning av uppgifter till Skatteverket.

Fora rapportering

Deklaration av moms och arbetsgivaravgifter

Inkomstdeklaration

Bokslut

 

 

Enskild firma, HB/KB max

 

Pris 2 437 kr per månad eller 29 250 kr per år

 

Villkor

Maximalt 100 verifikat per månad

Maximalt 30 anställda

 

Detta ingår:

 

Löpande bokföring

Lönehantering

Framställan av kontrolluppgifter och insändning av uppgifter till Skatteverket.

Fora rapportering

Deklaration av moms och arbetsgivaravgifter

Inkomstdeklaration

Bokslut

 

 

 

Aktiebolag, Ekonomisk förening mini

 

Pris: 8 260 kr per år

 

Villkor

Maximalt 40 verifikationer per år

Inga löner

 

Detta ingår.

 

Löpande bokföring

Rapportering av moms

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Inlämning av deklaration och Årsredovisning

 

 

Aktiebolag, Ekonomisk förening medium

 

Pris 1 582 kr per månad eller 18 980 kr per år

 

Villkor

Maximalt 30 verifikat per månad

Maximalt 10 anställda

 

 

Detta ingår

 

Löpande bokföring

Lönehantering

Framställan av kontrolluppgifter och insändning av uppgifter till Skatteverket.

Fora rapportering

Deklaration av moms och arbetsgivaravgifter

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Inlämning av deklaration och årsredovisning

 

 

Aktiebolag, Ekonomisk förening max

 

Pris 2 854 kr per månad eller 34 250 kr per år

 

Villkor

Maximalt 100 verifikat per månad

Maximalt 30 anställda

 

 

Detta ingår

 

Löpande bokföring

Lönehantering

Framställan av kontrolluppgifter och insändning av uppgifter till Skatteverket.

Fora rapportering

Deklaration av moms och arbetsgivaravgifter

Årsredovisning

Inkomstdeklaration

Inlämning av deklaration och årsredovisning

 

 

Copyright © Jokim Berglund Ekonomibyrå | Joakim Berglund | Mobil 073-9580827 | Tfn/fax 08-55440447 | Joakim.berglund@jberglundekonomibyra.se