Tjänster

Tjänster

 

 

Bokföring

Jag gör allt inom löpande bokföring i Stockholm, avstämning, budgetering, uppföljning, kund och leverantörsreskontra, balans och resultatrapporter. Kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

 

Löner

Att ha anställda kan var mycket krävande och betungande för ett företags administration. Skriva annonser, anställa, sätta upp rutiner för lönehantering, lönekörning, förhandlingar, avslut av en anställning. Jag kan hjälpa er med hela kedjan. Sätt upp rutiner för dokumentationer, göra löner, dokumentation. Kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

 

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter skall lämnas in en gång per år. För alla som fått utdelning och inkomst eller vissa avdrag. Kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

 

Skattedeklarationer

Det är viktigt att deklarationerna blir korrekta både för er och för samhället. Att ta in professionell hjälp med detta underlättar mycket för er. Inkomstdeklarationer, moms, arbetsgivaravgifter, periodiska sammanställningar behöver ni hjälp med detta? Kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

 

Månadsbokslut

Det är en sak att ta ut en resultat och balansräkning från ett bokföringsprogram, det är en annan att förstå vad man läser och om siffrorna är negativa hur gör man dem till positiva. Som företagare behöver man ha en löpande analys månad för månad hur det går för sitt företag. Avstämning, upprättande, analys, uppföljning, kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

 

Bolagsbildningar

Vill ni eller du starta eget? Att starta eget kan vara mycket stort steg och mycket omständligt. Man måste lära sig mycket på kort tid. Jag har bred erfarenhet av bolagsbildningar. Jag kan hjälpa er med konsultation kring uppstarten av ditt bolag, dels byråkratin, prissättning, administrativa rutiner. Det du måste tänka på innan och efter uppstarten av ert bolag. Vi kan agera era ombud inför skatteverket och bolagsverket, allt för att underlätta hanteringen. Kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

 

Årsredovisningar

Jag kan hjälpa dig med hela arbetet kring årsredovisningar, avstämning, bokslutsdispositioner, avskrivningar, års stämmoprotokoll, upprättande av inkomstdeklaration, kontakt med bolagsverket, kontakt med revisorn. Kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

 

Rådgivning

Att driva företag kan vara mycket svårt och många problem kommer upp dagligen. Därför underlättar det att ha ett bollplank med många kontakter och har bred kompetens i många branscher. Rådgivning kan röra löner, försäkring, skatter, budget, obestånd, förfrågningar från myndigheter, personalfrågor, försäkringskassa interna rutiner och mycket mera.

 

 

Kontrollorgan

Kontakta mig och berätta era behov så kan jag sätta upp en skräddarsydd lösning just för er.

 

Copyright © Jokim Berglund Ekonomibyrå | Joakim Berglund | Mobil 073-9580827 | Tfn/fax 08-55440447 | Joakim.berglund@jberglundekonomibyra.se