Ett företags eller organisations bokföring kan vara mycket tidskrävande och komplext. Det är många ett större mängd regler, branschstandarder, rekommendationer och normer som bolagen måste följa. Att sköta bokföring är inte någon exakt vetenskap, mycket handlar om tolkningar av reglerna i specifika situationer och oftast krävs bred erfarenhet att kunna tolka reglerna och veta hur man skall korrekt hantera och dokumentera affärshändelserna. Det kan oftast handla om att dokumentera situationen korrekt för att klara sig utan skattetillägg eller bli dömd för bokföringsbrott. Jag har över 15 års erfarenhet av bokföring i ett större antal bolag allt från ett litet enmans enskild firma till publika företag. Om ni är bosatt i Älvsjö eller verkar i Älvsjö så är ni välkomna att kontakta mig.