Alla skattskyldiga skall lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. Om ni lämnar in deklarationen försent leder detta till förseningsavgifter. En redovisningsbyrå får så kallade byråanstånd för privatpersoner, enskild firma och handelsbolag vilket gör att om ni använder er av en redovisningsbyrå kan ni lämna in deklarationen senare utan att få förseningsavgifter. Ni undviker också att det blir fel i inkomstdeklarationen vilket kan leda till kostsamma skattetillägg och i värsta fall skattebrott. 

Om bolaget säljer momspliktiga varor eller tjänster skall lämna in en momsdeklaration efter varje redovisningsperiod, (månad, kvartal eller år) blir denna fel så kan den leda till dyra skattetillägg och i vissa fall kan det leda till att Skatteverket startar en skatterevision som kan vara mycket obehagligt och stressigt för företagaren. Det är därför viktigt att det blir rätt första gången varje gång. Ni kan bokföra allt rätt och ändå göra fel i momsdeklarationen om inte bokföringen är rätt upprättad eller om rätt kontoinställningar har gjorts. Om ni är osäkra på att ni gjort rätt eller behöver hjälp med detta och är verksamma i Södermalm så är ni välkomman att kontakta mig.