Hem

Välkommen till Joakim Berglund ekonomibyrå

 

Joakim Berglund ekonomibyrå ägs och drivs av Joakim Berglund. Jag har jobbat med ekonomiadministration och bokföring i små och medelstora företag hela mitt yrkesverksamma liv.

 

Jag har erfarenhet av rådgivning och ekonomi från olika branscher t.ex. bygg, entreprenad, livsmedel, verkstad och mycket mera.

 

Jag fortbildar mig löpande för att hålla mig uppdaterad med nya lagar och regler inom redovisning, skatt och juridik inom bolagsområdet. Jag strävar efter att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt med er företagsekonomi.

 

Jag kan hjälpa erat företag inom alla verksamhetsområden att strukturera era rutiner för hur en administration och ekonomifunktion skall fungera.

 

Jag har ett brett nätverk med andra redovisnings-, revision och juridik byråer i Stockholms län.

 

Jag har jobbat med allt från ax till limpa från löpande bokföring, kontering, avstämning, bokslut/årsredovisning, löner, rapportering analys, uppföljning, deklarationer.

 

Jag skräddarsyr lösningar och uppdrag för varje klient och dess problem och behov.

 

Mitt mål är att effektivisera ert företags administration och ekonomifunktion och underlätta er arbetsbörda så ni kan fokusera på det ni är bäst på.

 

Copyright © Jokim Berglund Ekonomibyrå | Joakim Berglund | Mobil 073-9580827 | Tfn/fax 08-55440447 | Joakim.berglund@jberglundekonomibyra.se