Detta område innefattar all administration rörande personal, och lönehantering från det att personalen anställs till det att de avslutar sin anställning. Löne- och personaladministration handlar inte så mycket med ekonomiska kunskaper utan mera om arbetsrätt och lönekompetens. Väldigt lite inom löneberäkning är lagstadgad, det som finns nedskrivet kan vara väldigt komplicerat och det finns många olika källor, kollektivavtal, anställningsavtal, branschpraxis och lagstiftning för att nämna några. En arbetsgivare behöver någon som kan bemästra allt detta och som kan hjälp till med detta. 

Om ni är ett företag i Stockholmsområdet och behöver hjälp med detta så är ni välkomna att kontakta mig.

Jag hjälper företag i hela Mälardalen, främst i Enskede, Årsta, Älvsjö, Nacka och Södermalm med sin löne- och personaladministration.