Moms tillkommer
Fast pris

Enskild firma

 • Max 50 transaktioner
 • Ingen EU handel
 • Ingen kontanthandel
 • Inkomstdeklaration
 • Enkelt bokslut
 • Max 1 miljon i Nettoomsättning
 • Års moms
 • Ingen personal

Paketpris 3000 kr 

Årsredovisning & bokslut

Förenklat bokslut

1 000 kr

Bokslut

3 000 kr

Årsredovisning Liten

5 000 kr

 • Nettoomsättning mindre än 3 miljoner
 • Mindre än 3 anställda
 • Balansomslutning mindre än 1,5 miljoner

Årsredovisning normal

15 000 kr

 • Nettoomsättning mer än 3 miljoner
 • Mer än 3 anställda 
 • Balansomsättning mer än 1,5 miljoner

Årsredovisning K3

25 000 kr

Kontrollbalansrapport

15 000 kr

 • Inklusive bolagsstämmoprotokoll och styrelseprotokoll, 
 • Uppföljningsrapport

Inkomstdeklaration

1500 kr

Löpande priser

Löpande arbete och rådgivning550 kr / timme
Löneberäkning275 kr / lönebesked
Momsdeklaratio275 kr / deklaration
Arbetsgivardeklaration275 kr / deklaration
Inkomstdeklaration1500 kr / deklaration
Förenklat bokslut1000 kr / bokslut
Bokslut1500 kr / timme
Årsredovisning1500 kr / timme