Löpande bokföring och ekonomisk administration innefattar många arbetsuppgifter från löpande kontering avstämning och kontrollarbete, analys och budgetarbete, detta kan vara mycket kompenserat att göra rätt, det finns oftast bokförings och skatteregler som kan vara mycket svåra och komplexa att lära sig och man måste ständigt hålla sig uppdaterad då reglerna ständigt uppdateras. Redovisning är inte någon exakt vetenskap, det som är tillåtet i ett företag är inte nödvändigtvis tillåtet i det andra. 

Det kan vara svårt att hitta rätt personal att anställa till företagen, ekonomisk personal som jobbar med ett företag i en bransch håller sig inte alltid uppdaterad över nya regler som kommer upp. Om ert företag befinner sig i Stockholmsregionen och behöver hjälp med bokföring eller den ekonomiska administrationen eller ekonomiska funktionen så är ni välkomna att kontakta mig.

Jag hjälper företag i hela Mälardalen, främst i Enskede, Årsta, Älvsjö, Nacka och Södermalm med sin bokföring.