Alla företags och organisationers räkenskapsår skall avslutas med ett bokslut eller årsredovisning. Det finns många olika typer av bokslut och årsredovisning, olika så kallade K-klasser det är mycket att hålla reda på och mycket som kan gå fel. Om ett bokslut eller årsredovisning blir felaktigt upprättad kan det leda till bokföringsbrott eller att bransch analysen blir fel. Banker, kunder, leverantörer, myndigheter och andra externa och interna intressenter får fel information vilket kan leda till stora problem för företagen och dess ledning. 

Andra företag och organisationer än aktiebolag glömmer oftast att upprätta ett bokslut eller årsredovisning. Aktiebolag utan revisor innehåller oftast stora brister och fel. Det är därför viktigt att ha en kompetent person som kan upprätta bokslutet eller årsredovisningen åt bolaget. Om erat företag är etablerat i Stockholmsregionen och har eran personalsvårigheter med detta så är ni välkomna att kontakta mig.

Jag hjälper företag i hela Mälardalen, främst i Enskede, Årsta, Älvsjö, Nacka och Södermalm med sina bokslut.