Ett företag eller organisation kommer i kontakt med en stor mängd olika deklarationer, INK1, INK2, INK3, INK4, Fastighetsdeklaration, momsdeklaration, Arbetsgivardeklaration på individnivå, periodisk sammanställning för att nämna några. Om de blir felaktigt ifyllda så kan det leda till att ni måste betala extra skatt, det kan också leda till skattetillägg felaktiga avdrag görs. Felaktigheter i deklarationerna kan leda till skönstaxering och skatterevision som kan leda till skattebrottsutredning. Kommer deklarationerna in med så mycket som en dag sent så leder detta till dyra förseningsavgifter. Det är därför mycket viktigt att dessa blir rätt ifyllda och i rätt tid varje gång. 

Redovisnings och skatteregler och momsregler lever ett helt eget liv separat från varandra, en sak kan vara tillåtet i bokföringen med skall deklareras på ett helt annat sätt på en annan period. Detta kan vara mycket komplicerat och det gäller att hålla tunga rätt i mun. Det är därför bra om du låter en kompetens redovisningsexpert sköta upprättandet av deklarationerna åt er. Om ni har ett företag eller organisation i Stockholmsområdet och behöver hjälp med detta så är ni välkomna att kontakta mig.

Jag hjälper företag i hela Mälardalen, främst i Enskede, Årsta, Älvsjö, Nacka och Södermalm med sin deklaration.