Ett företags ekonomiska administration kan vara mycket komplex och svår att kontroller, att sätta upp rutiner, följa rutiner och på allt detta hålla sig uppdaterad av alla nya redovisningsregler som ständigt kommer upp. Att sköta ett företags bokföring är mycket svår att göra och det är mycket lätt att göra fel vilket kan leda till juridiska problem såsom bokföringsbrott och det kan bli mycket dyrt att åtgärda. Det gäller att det blir rätt från början därför är det viktigt att ha kompetent personal som utför jobbet. Jag är en redovisningskonsult som ständigt håller mig uppdaterad över nya redovisningsregler för att kunna erbjuda mina kunder bästa möjliga service. Om ni är företag eller organisation i Enskede förorten så är ni välkomna att höra av er till mig.