Bokföring är inte någon exakt vetenskap vilket innebär att allt inte står nedskrivet rörande hur man upprättar bokföring. Mycket har med praxis och tolkningar av rekommendationer och allmänna råd. Det finns både bokförings lagstiftning och skattelagstiftning som inte alltid går hand i hand. Redovisningsområdet kan därför vara mycket komplicerat. Det är därför viktigt att ha kontakt med en erfaren och kompetent redovisningskonsult oavsett om ni vill sköta bokföringen själv, vissa delar eller om ni behöver hjälp med all bokföring. Om ni härrör eller har verksamhet i Nacka är ni välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.