Även fast ni driver ett enmans bolag med väldigt få fakturor och kvitton så gäller det att göra rätt. I dag finns ett större mängd appar och bokföringsfunktioner som hjälper företagen med att automatkontera affärshändelser. Dock är problemet att det kan finnas skatte och bokföringsregler som inte automatkonteringsfunktionerna kan följa. Ett litet fel som görs löpande kan få kostsamma konsekvenser för bolagsmännen det kan också i värsta fallet leda till skatt och bokföringsbrott.

Detta gör att det är bra att ta in hjälp från en redovisningskonsult som kan kontrollera eller utföra bokföringen korrekt direkt. Om ni själva väljer att upprätta bokföringen så kan jag komma in med jämna mellanrum och stämma av och kontrollera bokföringen åt er så att ni vet att det ni deklarerar till Skatteverket och redovisar till myndigheterna är korrekt.