Alla företag skall avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut eller årsredovisning. I vissa fall är detta en offentlig handling och det är detta dokument som banker och finansbolag, leverantörer, myndigheter är intresserad av att läsa för att göra en kreditbedömning på företaget eller avgöra om de vill göra affärer med er. Det är därför mycket viktigt att företaget upprättar ett korrekt bokslut. 

Det finns ett flertal regelverk och lagstiftningar rörande hur ett bokslut skall upprättas och om man gör fel eller upprättas i tid kan detta i värsta fall leda till åtal för bokföringsbrott. Ert bolag behöver därför en kompetent person som upprättar detta bokslut. Om ert bolag är beläget i Enskede så är ni välkommen att kontakta mig.