Alla bolag skall avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut många slarvar med detta eller glömmer av att upprätta ett. Vissa vet inte ens av hur man gör. Reglerna ändras från år till år och kan vara mycket komplicerat hur man upprättar ett bokslut eller årsredovisning. Det räcker till exempel med att man är försenad med att upprätta ett bokslut för att det skall räknas som ett bokföringsbrott. Det är därför viktigt att ha kontakt med en erfaren och kompetent redovisningskonsult som ständigt har koll på redovisningsreglerna. Om ni behöver hjälp med detta och har eran verksamhet i Nacka så är ni välkomna att kontakta mig för hjälp med ert bokslut eller årsredovisning.