Alla bolag skall avsluta ett räkenskapsår med ett bokslut eller årsredovisning oavsett om den skall skickas in till Bolagsverket eller inte. Att inte upprätta ett bokslut i tid är ett bokföringsbrott. Ett bokslut kan vara mycket komplicerat att upprätta. Under åren så redovisningskonsult så har även andra redovisningskonsulter hört av sig till mig för att få hjälp med att upprätta bokslut och årsredovisningar. Så det kan vara komplicerat även för yrkespersoner som jobbar med bokföring till vardags. Det är därför bra om ni är aktiva eller bor i Södermalm kontaktar mig i god tid. I ett aktiebolag skall en årsredovisning vara upprättad inom sex månader efter bokslutsdagen om så inte sker begår styrelsen bokföringsbrott. Om ni verkar i Södermalm så hör av er till mig.