Alla skattskyldiga oavsett om man är privatperson eller företag skall lämna in någon form av redovisning eller deklaration till Skatteverket. Dessa regler är mycket komplicerade och kan vara mycket kostsamt att göra fel. Om man driver företag som förmedlar momspliktiga varor eller tjänster så måste man även deklarera moms varje redovisningsperiod oavsett om man har haft någon omsättning eller gjort några inköp under den aktuella redovisningsperioden, om man missar att deklarera med så mycket som en dag så får man betala förseningsavgifter, därför är det viktigt att det blir rätt och inlämnat i tid, även om man bokfört allt rätt så gäller det att man fyller i deklarationerna korrekt, det är inte alltid att bokföringsprogrammet gör rätt i deklarationen. Det är därför man vet hur man gör när man stämmer av och kontrollerar deklarationen innan dessa skickas iväg till Skatteverket. Om ni bor eller har eran verksamhet i Nacka så är ni välkommen att kontakta mig rörande detta.