Detta är ett mycket brett område med många olika delar och regelverk. Mycket är branschstandarder och praxis inte allt finns nedskrivet i lagtext. Det är därför mycket viktigt att veta hur man beräknar löner. Det är också viktigt att ni som arbetsgivare gör allt korrekt och tolkar reglerna rätt. Vet ni exempelvis om att ni är skyldiga att se till så att eran personal tar ledigt under semestern. Även om ni avtalar om att den anställda skall jobba och få ut semesterersättningen i pengar istället för ledighet så måste ni som arbetsgivare se till att den anställda tar ut ledighet annars kan ni bli skadeståndsskyldig till den anställda. Det är därför mycket viktigt att ni som arbetsgivare gör allt korrekt. Om ni behöver hjälp med detta och är verksamma i Älvsjö så är ni välkomna att höra av er till mig.