Detta område är mycket brett och innefattar allt från det att bolaget anställer sin första person som brukar vanligtvis vara bolagsmannen själv till avslut av en anställd och den efterföljande effekten. Företagaren känner oftast inte till sina skyldigheter rörande arbetsrätt, arbetsmiljö, skatterätt rörande personalkostnader och förmåner, kollektivavtal och skrivande av anställningsavtal. Jag har ett brett nätverk av arbetsrättsjurister och jag själv har 15 års erfarenhet av personaladministration och löneberäkning. Om ni behöver hjälp med detta så är ni välkommen att kontakta mig.