Detta område kan vara mycket komplicerat och innefattar många olika moment från anställning till avslut av anställning och allt arvode och löneberäkning. Det är mycket viktigt att veta vad som är skattepliktig löneförmån och vad som är skattefritt. Inför valet av bolag så hur bolagsmännens vinstberäkning görs och beskattas samt hur deras arvoden skall beräknas. Detta gör att det är viktigt att kunna löneberäkning och arvodesberäkning. Jag är diplomerad löneadministratör med 15 års erfarenhet med löneberäkning.

Om ni är ett företag i Enskedeområdet och behöver hjälp med detta så är ni välkomna att kontakta mig.