Löne- och personaladministrationen innefattar en större mängd lagstiftningar, LAS, bokföringslagen, Arbetsmiljölagstiftning, skattelagen, semesterlagen för att nämna några. Detta gör att löneadministrationen och att hantera personaladministration är mycket komplex och det gäller att en erfaren och kompetent person administrerar lönerna. Om ni har problem med detta och är verksam i Nacka så är ni välkomna att kontakta mig.